Back To Top

chuyên gia tâm lý phạm hiền

GÓC TÂM SỰ

BẢN TIN

kiềm_chế_cơn_tức_giận_-_chuyên_gia_phạm_hiền.jpg

Cảm xúc của con người do con người tạo ra và nó ảnh hưởng đến mọi hành vi, mọi quyết định liên quan đến cuộc sống của bạn. Có thể chia ra làm 4 nhóm trạng thái cảm xúc cơ bản nhất mà bất kỳ ai cũng thường xuyên phải trải nghiệm như: vui, buồn, sợ hãi, tức giận.

 Kỹ năng kiềm chế cơn tức giận.

 

- Câu hỏi: Khi nào chúng ta nhận thấy chúng ta đang ở trong tình trạng tức giận?

- Chuyên gia Phạm Hiền: "Tức giận là một cảm xúc của con người, ai cũng có tức giận... Có người thể hiện bằng la hét, đập phá, rồi người ta có thể cà khịa với nhau"...

Mời các bạn cũng theo dõi những chia sẻ cụ thể hơn với video dưới đây:

 

 

Kỹ năng kiềm chế cơn tức giận - Chuyên gia Phạm Hiền