Back To Top

chuyên gia tâm lý phạm hiền

GÓC TÂM SỰ

BẢN TIN

trai_nghiem_cung_chuyen_gia_pham_hien.jpg

( Trong phát triển công việc và sự nghiệp)

1. Khi bạn bị Sếp phê bình có nghĩa là bạn nên tích cực xem lại chính bạn trên cương vị của Sếp
2. Khi nhân viên làm sai hoặc không làm được việc Sếp phải xem lại chính Sếp trên cương vị của nhân viên.

Xem tiếp...